DJ PAW.L

Also known as former DJ ESWL

DJ PAW.L

Bio

He has been djing since 1994.
As the former DJ ESWL he was one of the leading Czech trance and progressive DJs.

Currently he performs under the new name DJ PAW.L (read Paul), which refers to his name Pavel (Paul) and to a bear paw. He plays at parties intended for gay bear subculture, during the so-called bear weekends or contests Mr. Bear in Czechia and abroad.


After first discotheques with radio-(s)hits he moved to the trance style.
He played at events such as Citadela, Fusion, Gate or Tracepotting in clubs in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Austria. His web pages djmix.cz were designed for novice DJs to help them start mixing.
Djingu se věnuje od roku 1994.
Jako bývalý DJ ESWL byl svého času jedním z předních českých trance a progressive djs.

V současnosti vystupuje pod novým jménem DJ PAW.L (čti pól), které odkazuje na jeho jméno Pavel a současně na medvědí tlapu (paw), hraje na parties určených pro gay medvědí subkulturu, během tzv. medvědích víkendů nebo soutěžích Mr. Bear v Česku i zahraničí.


Po prvních diskotékach s rádio-(s)hity přešel ke stylu trance.
Hrál na akcích jako Citadela, Fusion, Gate nebo Tracepotting, v klubech v Česku, Slovensku, Polsku a Rakousku. Byl provozovatelem stránek djmix.cz, které byly určeny pro začínající djs.


Events

Contact

DJ PAW.L

Pavel Růžička
Prague, Czech Republic
Phone: +420 603 416 974
Email: pavel@pavel-ruzicka.net