ScheduledAdRotator

Prvek rozšiřuje základní AdRotator o možnost uvést datum od-do platnosti banneru. Datum platnosti je v podobě řetězce Invariant Culture uvedeno přímo v definičním souboru bannerů.

Nové vlastnosti navíc oproti prvku AdRotator

public Int16 ChooseAdRetry
-
ScheduledAdRotator reaguje na datum platnosti tak, že se v případě nalezení neplatného banneru pokusí najít další platný. Pokud se mu to na určitý počet pokusů nepovede, zneviditelní se, aby nedošlo k zobrazení neplatného banneru. Tato vlastnost udává počet pokusů, kolikrát se má pokusit nalézt jiný platný banner - výchozí hodnota je 10.

public Boolean HasChosenAd
- udává, zda se podařilo nalézt korektní (platný) banner. Hodí se ji využít v obsluze události OnAdCreated, kde můžeme snadno zobrazit jiný alternativní banner nebo obsah v případě, že se nezdařilo najít korektní banner pro zobrazení.

Pro využití obsluhy OnAdCreated k zobrazení alternativního obsahu doporučuji článek Naučte AdRotator zobrazovat flash.

Syntaxe definičního souboru bannerů

Vychází se syntaxe Adrotator.AdvertisementFile, má navíc dva nové nepovinné elementy ValidFrom, ValidTo.

ValidFrom
- udává datum a čas odkdy je banner platný, odkdy může být zobrazován. Pokud je element použit, datum musí být uvedeno ve formátu InvariantCulture řetězce, jinak je hlášena výjimka. Pokud element není použit, pracuje se vnitřně s hodnotou DateTime.MinValue.

ValidTo
- udává datum a čas do kdy je banner platný. Pokud je element použit, datum musí být uvedeno ve formátu InvariantCulture řetězce, jinak je hlášena výjimka. Pokud element není použit, pracuje se vnitřně s hodnotou DateTime.MaxValue.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Advertisements>
  <Ad>
    <ImageUrl>1.gif</ImageUrl>
    <Impressions>40</Impressions>
    <AlternateText>Banner 1</AlternateText>
    <Keyword>System</Keyword>
    <ValidFrom>01/01/2005 13:20:00</ValidFrom>
    <ValidTo>10/10/2006 17:45:00</ValidTo>
  </Ad>
  <Ad>
    <ImageUrl>2.jpg</ImageUrl>
    <Impressions>60</Impressions>
    <AlternateText>Banner 2</AlternateText>
  </Ad>
</Advertisements>

Příklad použití

private void On_AdCreated(Object sender, AdCreatedEventArgs e)
{
  //zviditelnit výchozí obrázek, pokud se nezdaří najít platný banner
  if (!AdRotator1.HasChosenAd)
    ImageDefault.Visible = true;
}

<Sc:ScheduledAdRotator ChooseAdRetry="10" Id="AdRotator1" BorderWidth="0px" Target="_top" RunAt="server" />
<asp:Image Id="ImageDefault" Visible="False" BorderWidth="0px" RunAt="Server" />

Stažení prvku ScheduledAdRotator