ImageViewLink

Prvek rozšiřuje základní HyperLink - vybaví běžný odkaz klientským skriptem, který se pokusí ohleduplným způsobem otevřít nové okno a do tohoto okna dynamicky vygenerovat kód dokumentu pro zobrazení obrázku. Po načtení obrázku bude velikost okna přizpůsobena velikosti obrázku.

Pro odkazy na velký obrázek jednoduše místo odkazu použijeme ImageViewLink. Pokud klient nebude podporovat otvírání nových oken nebo klientské skriptování, prvek se zachová jako původní prvek HyperLink, ze kterého ImageViewLink dědí.

Nové vlastnosti navíc oproti prvku Hyperlink

public Color ImageViewBackColor
-
barva pozadí okna s obrázkem. Barva bude ve výsledném kódu okna použita ve formě inline stylu, hodí se ji proto využít v případě, že nemáme v úmyslu pro okno obrázku připravit zvláštní soubor stylopisu.

public String ImageViewTitle
- umožňuje nastavit titulek okna obrázku, výchozí hodnota je "Image View".

public String ImageViewCssFile
-
umožní přiřadit oknu s obrázkem soubor vlastního stylopisu a ovlivnit jím tak vzhled okna s obrázkem

public Boolean ImageViewReuseWindow
-
určuje, zda se má každým kliknutím na odkaz otvírající obrázek otevřít nové okno nebo se má stále používat jedno již dříve otevřené okno - v tom případě se okno pouze přenese do popředí provedením metody focus() a nahraje se do něj nový obsah. Výchozí hodnota je true.

Pro detailnější popis odkazuji na článek ImageViewLink Control k odkazování obrázků.

Příklady použití

<Sc:ImageViewLink NavigateUrl="fwa.gif" Text="FWA - Favourite WebSite Awards" RunAt="Server" />

<Sc:ImageViewLink ImageViewTitle="Titulek 2. obrázku" ImageViewBackColor="#3165CE" ImageViewReuseWindow="False" NavigateUrl="goguard.jpg" Text="Druhý obrázek" RunAt="Server" />

<Sc:ImageViewLink NavigateUrl="cliobanner.gif" RunAt="Server" />

<Sc:ImageViewLink ImageViewReuseWindow="True" NavigateUrl="nissan.jpg" ImageUrl="nissan_small.gif"  RunAt="Server" />

Ukázka použití prvku ImageViewLink

Stažení prvku ImageViewLink